Grobe Bratwurst

Grobe Bratwurst
in Bratenjus mit Apfelrotkohl und Kartoffeln (3,5,A1,I,J) 4,2 BE

Dienstag 23.08.2022

Preis:

7,95 EUR

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Grobe Bratwurst